Dünya dijital uygulamalara ve platformlara doğru inanılmaz bir hızla evriliyor. Büyük bir değişimden ve yenilenmeden söz ediyoruz. Bu değişim, istesek de istemesek de Türkiye’yi de içine alıyor ve burada faaliyet gösteren KOBİ’ler dijital dönüşüm özelinde çeşitli adımlar atmaları gerekiyor.

Günümüzde fiziksel ile dijital deneyimleri harmanlayarak tüketiciye en doğru yoldan ve ölçümlenebilir şekilde ulaşılmasını sağlayacak uygulamalar, birçok alanda hizmet vermeye başlayan makineler ve yazılımlar, diğer bir deyişle yapay zeka, cihazların cisim tanıma özelliği kullanılarak, sanal nesnelerin gerçek görüntülerin üzerine bindirilmesi olarak tanımlayabileceğimiz artırılmış gerçeklik, yapay zeka formlarının hayatlarımıza girmesi şeklinde tanımlayabileceğimiz Chatbotslar ile bitcoin ve altcoin gibi sanal paralardan bahsediyoruz.

Dijitalleşme artık kaçınılmaz bir süreç

Son 10-15 yıl içerisinde yaşadığı büyük değişim ve teknolojinin geldiği noktayı göz önüne aldığınızda, dijital dönüşüm iş ve özel yaşamımızın tamamını kapsayan bir alana yayılmış durumda. Dijitalleşme artık kaçınılmaz bir süreç. İş hayatının tüm süreçlerine işlenen dijitalleşme tüm sektörleri, büyük ve küçük tüm firmaları etkileyecek. Özellikle de Türkiye ekonomisinin itici gücü olan ve son dönem verilerine göre ülkemizde işletmelerin yüzde 99,77’sini oluşturan KOBİ’leri… KOBİ’ler her ülkede olduğu gibi ülkemiz ekonomisinde de son derece önemli bir yere sahip. 4. Sanayi Devrimi ile başlayan dijital dönüşüm, sadece büyük firmaları etkilemeyeceğinden, dijitalleşme KOBİ’ler için tercih değil zorunluluk olacak.

Dijitalleşirken karşılaşılan temel sorunlar neler?

Bilgi, finans, insan, teknik altyapı gibi kaynaklarındaki yetersizlikler, dijital dünyanın ve yeni teknolojilerin karmaşık gelmesi ve güven eksikliği KOBİ’lerin dijitalleşirken karşılaştıkları temel sorunlar durumunda. KOBİ’ler, dönüşümün getireceği değişimlere hazır olduklarını düşündükleri anda buna girişmeli ve üst yönetimin %100 desteğini almalıdır. Dijital dönüşüme başlarken öncelikle dijital stratejiler belirlenmeli, buna uygun teknolojik altyapı oluşturulmalı, gereken bölümlerde iş yapış şekilleri sadeleştirilmeli ve güvenlik ile ilgili maksimum düzeyde önlemler alınmalıdır. 

Birçok şey yeniden şekillenecek

Tüm dünyada öğrenmeye programlanmış yazılımların ve mobil kullanımının hızla artması, yaklaşık 2.5 milyar insanın aktif olarak kullandığı sosyal medya ağlarının çoğalması, nesnelerin interneti ve yapay zeka gibi teknolojilerdeki büyük yükselişi, dijital dünyada birçok şeyin yeniden şekillenmesine neden olacak.

Bu süreçte KOBİ’lerin İK departmanlarına da fazlasıyla iş düşüyor. Bu dönüşüme ayak uydurabilecek kişilerin işe alınması ve mevcut kadronun eğitimlerle gereken seviyeye getirilmesi öncelikli konular olmalı ve çalışanlara her türlü destek verilmelidir. Bu sürecin hemen bir günde olmayacağı unutulmamalı, bu anlamda yaşanan deneyimler paylaşılmalı ve herkesten belirli dönemlerde geri bildirimler alınmalıdır.

Bu yazı Lüleburgaz İnovasyon ve Tasarım Dergisinde yer almıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here