Günümüz iş dünyasında en çok konuşulan konu dijital dönüşüm olduğundan her sektörün bağlı olduğu sendika ve dernekler bu konuyla alakalı çalışmalar yapıyor, bünyelerinde yer alan firmalara bununla alakalı eğitimler düzenliyor ve buna nasıl adapte olacakları ile ilgili destek olmaya çalışıyorlar. İnşaat sektörünün son yıllarda ülkemizde oldukça yüksek büyüme göstermesinden dolayı çimento sektörü de ön plana çıktığından artık burada da dijitalleşme kaçınılmaz oldu ve firmalara yeni iş yapış şekline ayak uydurmaya başladı.  Yakıt ve enerji maliyetlerinin toplam maliyet içerisindeki büyüklüğü fazla olduğundan alternatif yakıt ve hammadde kullanımı gibi çözümler ön plana çıksa da dijitalleşme sayesinde hammadde ve enerji tasarrufu sağlanacağı, verimin artacağı düşünülüyor.

Ön plana çıkan enerji verimliliğinin yanı sıra yüksek kalite ve eko-denge konusu da son zamanlarda önem kazanmış durumdadır. Artık inşaat sürecinin her aşaması sürdürülebilirlik açısından inceleniyor, bu da inşaat malzemeleri ve bunların çimentoları içeren bileşenleri de kapsıyor. Çimento üretimi gibi enerji yoğun sanayi sektörlerinde büyük bir tasarruf potansiyeli vardır. Optimize edilmiş üretim süreci yakıt tüketimi ve diğer konularda verimliliğe yol açar ve buradaki enerji tasarrufu sayesinde 100 binlerce hanenin enerji kullanımı sağlanabilir. Belli aşamaların dijitalleşmesi sayesinde çimento üretiminin karbon salınımı da düşme eğiliminde olabilir.

Endüstrinin birçok dalında Nesnelerin İnterneti (IoT) üretimde bir devrimin öncüsü olarak görülmekte, IoT ile işleyişin daha akıllı hale gelmesi sayesinde birçok imalat şirketi daha verimli sonuçlar almakta ve hızlı büyüme göstermektedirler. Öncelikle tasarım aşamasında sürekli bir veri akışının sağlanması gerçek ürün çıkmadan fizibilite yapılmasını sağlar, birbirine bağlantılı veriler sayesinde fazla efor gerektiren mühendislik çalışmaları ortadan kalkar ve bir otomasyon oluşturulur. Bu yüzden birbirine entegre veriler gelecekteki tesis bakım yönetimi için veri kaynağı olarak kullanılabilir. Çimento endüstrisinde, dijitalleşme yolculuğu otomasyon ile başlar ve tüm verileri analiz edip bir beyin görevi görür. Kısacası dijitalleşme sadece sağlam bir otomasyon çözümü ile mümkündür. 

Bu aşamada sektörün öncü firmaları konuyla alakalı adım atmak istiyorlarsa piyasada bununla alakalı çalışma yapan bilişim firmaları ile temasa geçmeli ve işleyişin nasıl olması gerektiği hakkında bilgi almalıdır. Genelde yapılan en büyük hata sadece işin bütçesi karşılandığında işlemlerin eksiksiz işleyeceği öngörüsüdür ama maalesef işler o kadar kolay ilerlememektedir. Burada önemli olan tepe yönetimin bu konuya destek olması, çalışanlarını bu konularda eğitimlere katılmalarını teşvik etmeleri ve vizyonlarını açık tutmalarıdır. Dönüşüm demek sadece en iyi teknolojileri almak değil aslında beyinde başlayan bir değişimdir. Rekabetin bu kadar yüksek olduğu, değişkenlerin fazla olduğu işi dünyasında ayakta kalmak kolay bir şey değildir. Sürdürülebilir işletmeler olabilmek için dijitalleşme ile alakalı konuları yakından takip etmek, maliyetlerin nasıl azaltılabileceği konusunda fikir edinmek, otomasyona önem vermek, az zamanda çok işi makinalarla nasıl yapılabileceği konusunda bilgi sahibi olmak gerekmektedir. 

Bu dönemde yaşanan Covid -19 gibi belki de yüz senede bir yaşanabilecek bir süreci minimum hasarla atlatmak önemli ama daha da önemlisi önümüzdeki 18 ay her konuda online olmak çok daha önemli. Bu yüzden gereken çalışmalara şimdiden başlamalı gerekirse bu konuda bir danışmanlık almalısınız. Önümüzdeki dönemde eğer dijitalleşme konusunda adım atamazsanız çok zorlanabilirsiniz o yüzden fırsat bu fırsat hiç düşünmeden bugün gerekeni yapmaya başlayın, emin olun günün sonunda siz kazançlı çıkacaksınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here