Çevre Sorunları

0
2232

Yeşil Pazarlama’nın çıkış noktası çevre olduğundan ilk etapta çevre sorunlarını bilmek ve iyi analiz etmek gerekmektedir. Eğer şirketler uzun vadede verimli bir çalışma yapmak istiyorlarsa çevreyi tehdit eden sorunları iyi bilmeli ve çalışmalarını buna göre yönlendirmelidirler. Çevreyi tehdit eden kirlenme türlerine baktığımızda ilk başta karşımıza 4 tane sorun çıkmaktadır.

Hava Kirlenmesi
Hava kirliliği atmosfere karıştırılan yabancı maddeler vasıtasıyla hava bileşiminin bozulmasıdır. Atmosferde toz, gaz, duman, koku ve su buharı şeklinde bulunabilecek olan kirleticilerin canlılar ile eşyalara zarar verilebilecek miktarda yükselmesi şeklinde tarif edilebilir. Fabrikalardan çıkan zehirli gazlar, arabalardan çıkan egsoz, temiz olmayan yakıtların verdiği zarar hava kirliliğinde rol oynamaktadırlar.

Su Kirlenmesi
Su ortamının doğal dengesinin mineral oranı, tat, berraklık, asıl partiküllerin bozulması olarak tanımlanabilir. Su kirliliğine yol açan nedenler tarımsal faaliyetlerin neden olduğu kirlilik, sanayi faaliyetlerinin neden olduğu kirlilik ve yerleşim alanlarından kaynaklanan kirlilik olarak sıralanabilir.Temiz su kaynaklarının yetersizliği ve küresel ısınma sonucunda kuraklığın artması şimdi yaşanan petrol savaşları gibi ülkeler arasında çatışmalara yol açacaktır.

Toprak Kirlenmesi
Toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik ve jeolojik yapısının bozulmasıdır. Yanlış tarım teknikleri, yanlış ve fazla gübre ile tarım mücadele ilaçları kullanma, zehirli ve tehlikeli maddeleri toprağa bırakma sonucunda ortaya çıkmaktadır. Hava kirliliği sonucu oluşan gazların neden olduğu asit yağmurları, su kirliliğinin getirdiği etkiler gibi nedenlerle de kirletilmektedir. Kirlenmenin yanı sıra toprak kalitesinde meydana gelen bozulmalar ve tahribatlar da insan sağlığını tehdit etmektedir.

Gürültü Kirlenmesi
Düzensiz yerleşme ve yapılaşmalar, yer üstü ulaşım sistemlerinin yaygınlaşması, taşıt yoğunluklarının ve ulaşım hızlarının artması, endüstride ve günlük yaşamda kullanılan gürültülü müzik, eğlence ve hatta spor türlerinin ortaya çıkması, yapı endüstrisindeki prefabrik sistemlerle, hafifleştirilmiş ancak ses yalıtımı yetersiz yapıların üretimi gürültü kirliliğini oluşturan ana etmenlerdir.Önlemlerin alınmasındaki gecikmeler, gürültü kirliliğinin boyutlarını artırmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here