E-ticaret yasası pazarlama çalışmalarını nasıl etkiledi?

Yazılı veya elektronik onay olmadan, tüketicilere ileti gönderimini yasaklayan yasa, pazarlama çalışmalarını önemli ölçüde etkiledi. Yeni ortamda doğrudan pazarlama kanalları interaktif yapıya dönüştü ve tüketici odaklı dijital pazarlama önem kazandı. Yeni yasanın yarattığı en önemli etki, yasadan sonra şirketlerin önemli oranda veri kaybına uğraması oldu. Yasanın yarattığı bu etkiyle şirketler, yeni verilere ulaşmaya ve yeni üyeleri çekmenin yollarını aramaya başladılar ve tüketici odaklılık açısısından ellerindeki verileri de kaybetmemek için daha kişiselleştirilmiş mesajlar göndermeye başladılar.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesine Dair Kanun’un getirdiği zorunluluklara uymayarak idari para cezası alan bir firma var mı?

Kanunda düzenlenen yükümlülüklere uyulmadığı takdirde bakanlık tarafından verilecek idari para cezaları 1.000 TL ile 15 bin TL arasında değişiyor. Bununla birlikte kişilerin önceden onayı alınmadan gönderilen iletiler, bir defada birden fazla kişiye gönderilmiş ise verilecek cezanın miktarı da artış gösteriyor. Bu kapsamda, kanunda düzenlenen yükümlüklere uymayan şirketler olduğunu ve para cezası ile karşı karşıya kaldıklarını duyuyor ve tanık oluyoruz. Bununla alakalı yazılı basına yansıyan habere göre Kayseri’de 7 firmaya, vatandaşa izinsiz SMS gönderildiği gerekçesiyle para cezası verildi.

Opt-in ve big datayı doğru kullanarak kullanıcıya ulaşan firmalar yasa sonrasında arttı mı ve kullanımları ne durumda?

Türkiye, istenmeyen elektronik postaların ve dijital iletilerin en çok gönderildiği ülkelerin başında geliyordu. Müşterilerinin kendilerine verdikleri kişisel bilgileri, farklı amaçlarla kullanan çok sayıda kurum bulunmakta. İzinli pazarlama anlamında bakıldığında, dünyada belirlenen iki sistem mevcut. İlki ileti göndermeden önceden izin alma koşuluna dayanan “opt-in”, diğeri ise  herhangi bir mesajı “bundan sonrası için almayı reddetme hakkı” olarak tanımlanan “opt-out”. Yeni düzenleme ile birlikte artık opt-out olarak çalışan sistem değişti ve bundan böyle SMS, eposta vb. bir kanaldan atılan iletiler için önceden izin alma şartı getirildi. Tüm bu değişikliklerle, milyonlarca verinin döndüğü bu ortamda, büyük veri kavramının şirketler tarafından içselleştirildiğine tanık oluyoruz. Diğer bir deyişle, verinin doğru kurgulanması ve kullanımı, tüm şirketlerin pazarlama ve satış stratejilerinde önemli bir unsur haline gelmeye başladı. Şirketler artık izinli pazarlamanın önemini daha iyi anladılar ve ellerindeki verileri anlamlı hale getirerek, müşterilerine daha kişiselleştirilmiş mesajlar gönderip, açılma ve geri dönüş oranlarını da artırmaya başladılar. Yeni yasayla birlikte yapılmaya başlanan pazarlama çalışmaları sayesinde, hem bütçeler daha etkin kullanılmaya başlandı hem iletilebilirlilik oranları arttı hem de ISP’ler (Hotmail, Gmail, Yahoo vb.) nezdinde şirketlere olan güvenirlik daha iyi noktalara gelmeye başladı.

01 Mayıs’ta çıkan yasa online alışveriş hacmini artırdı mı? Firmalar bunu somut olarak rakamsal bir veri ile açıklayabiliyor mu?

Geçtiğimiz yıla oranla, özellikle 1 Mayıs sonrasındaki döneme bakıldığında online alışveriş hacminde bir artış söz konusu. Ancak bu artışı sadece yasaya bağlamak yanlış olacaktır.

Yasanın temel amacı tüketicileri ve şirketleri korumak. Bu açıdan satış hacminin artmasını sadece yasayla sınırlandırmak doğru değil.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here