İktisat ve ya işletme okumuş, Makro Ekonomi veya Mikro Ekonomi derslerine en az bir kere katılmış kişiler bilirler; Ekonomide bir değişkeni incelemek için diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı ile inceleme durumuna “ceteris paribus” denilmektedir. Değişkenleri, değişmeyecekmiş gibi varsaymak bilim adına önemli olabilir. Benim için sadece beni iktisattan soğutan bir durumdur.

Online pazarlama için de aynı düşüncem geçerli. Bir online pazarlama kampanyasının verimliliğini ölçmek için diğer tüm değişkenleri sabit tutarak, ya da değişimlerini görmezden gelerek analiz yapılması resmin geniş açıdan görülmesini engelleyecektir. Herhangi bir online pazarlama kampanyasının asıl amacı satışa dönüşüm oranını (Conversion Rate) artırmaktır. Bu oranı arttırmak için kampanyaya yön veren tüm değişkenleri de analiz etmek gerekecektir. Kampanya ürün fiyatı ve müşteri davranışları üzerine optimum şekilde konumlandırılırsa kampanyanın verimliliği, yani satışa katkısı maksimum olabilir.

Google,  sosyal medya, viral yolla gelen trafiğin sitenin teknik altyapısı ve tasarımı tarafından karşılanması gerekir. Teknik olarak kullanışlı ve kaliteli bir site, sitenin tasarımı, sitenin güncelliği, görsellerin ve içeriğin çekiciliği web sayfasına gelen potansiyel alıcı kitlesini cezbedecektir. Satın alma kararları anlık ve tek seferlik olmadığından birçok kanaldan(e-posta, Google, sosyal medya vs.) gelen trafiğin çok büyük bir kısmı satın alma yapmadan çıkar, İlk izlenimin güvenilir ve potansiyel site ile olan ilişkisinin sürdürülebilir olması için potansiyel müşteriler ile sürekli iletişim halinde olunması gerekir, bunun en etkili ve bence tek yolu pazarlama otomasyonudur.

Pazarlama otomasyon sistemleri ile neler yapabilirsiniz?

  • Web sayfası sahipleri, potansiyel ve mevcut müşterilerini RFM (Recency, Frequency, Monetary) modeli ile segmentleyerek, pazarlama kampanyalarından beklenen satışa dönüşüm oranını optimum seviyeye çekebilir. Müşteri bağlılığı sağlayarak aktif müşteri sayısının artmasına, ortalama sipariş tutarlarının yükselmesine ve etkin kaynak dağılımı sayesinde pazarlama maliyetlerini düşürmeye yardımcı olabilirsiniz.

 

  • Pazarlama otomasyon sistemleri CMR gibi veritabanı odaklı sistemlerinin tamamlayıcı konumundadır ve müşteri ilişkisi geliştirmeye dayalı otomatize kampanyalar yaratır.

  • Pazarlama departmanı aracıdır. CRM, satış, e-ticaret, IT departmanları ve yönetim kadroları ile ilişkisi bulunur.

  • Grup ve segmentler ile iletişimi sürekli kılmayı amaçlar, Dinamik içerik yaratır, kişileştirme yapar, müşteri davranışlarını otomatik takip eder, sistem içinde kurgulanmış her bir değişkenin değişimlerine anlık karşılık verebilir.

  • Veritabanından gelen verileri müşterinin şu anki davranışları ile eşleştirir ve ne yapılması gerektiğine dair yol gösterici veriler sunar, Çok gelişmiş otomasyon sistemleriyle, pazarlama departmanının üzerindeki birçok yükü azaltır. 

Hem B2B hem de B2C firmalar için birçok farklı sektörde uygulanabilecek bu sistemlerin sağladığı avantajlar pazarlama faaliyetlerine bir adım önde olmanıza neden olur ve sadece fiyata bağlı rekabetten uzaklaşırsınız. 

Bu yazı Emarsys Türkiye çalışanları tarafından yazılmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here