Geride bıraktığımız son 15-20 yılda yaşanan teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşüm göz önüne alındığında iş dünyası için değişim kaçınılmaz bir hale geldi. Dijital dönüşüm hemen hemen iş dünyasının tüm sektörlerine etki etmeyi başardı. Perakende sektörü de dijital dönüşümden en çok etkilenen sektörler arasında yerini aldı. 

Farklı bir açıdan bakılacak olursa, iş dünyasının yanı sıra bu dönüşümden tüketicilerin de payını aldığı aşikâr. Günümüzde dijital tüketici diye bir kavramdan bahsedebiliyoruz. Tüketicilerin, teknolojiyi merkezine alan Z ve Alfa Kuşağı ile birlikte daha da dijitalleşeceği de öngörüler arasında yer alıyor. Değişen ve dönüşen tüketici kitleleri, perakende sektörü için en kritik noktalardan birisini ifade ediyor. 

Bir adım önde olacaklar

Dijital dönüşüm önümüzdeki yıllarda tüketici arketiplerini değiştirecek. Tüketicilerin sosyal ve kişisel tutum ile davranışlarında da değişikliklere yol açacak. Dolayısıyla değişen tüketici kitlelerinden büyük, orta veya küçük ölçekli tüm perakende kuruluşları etkilenecek. Bir gereklilik haline gelen dijital dönüşüme ayak uyduramayan tüm perakende kuruluşları için olumsuz sonuçlar kaçınılmaz olacak. Ancak tüm bu dijital dönüşümü göz önünde bulundurup yatırımlarını, stratejilerini ve altyapılarını çağımıza göre optimize eden perakende kuruluşları rakiplerine göre bir adım önce olmayı başaracak. 

Birçok yenilik perakende sektörünü bekliyor

Teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşümün etkisiyle perakende sektöründe birçok yenilik ve gelişmeler yaşanacak. Tüketicilerin firma tarafından yayınlanan video üzerinden beğendiği ürünü sanki web sayfasındaymış gibi seçip sepete atarak alışverişini tamamlayabildiği Shoppable Videos, Amazon ve Alibaba’nın başladığı, içeride çalışanların olmadığı, QR code ile ürünlerin okutularak ödeme yapılabildiği ve işlemlerin çok daha hızlı yapıldığı çalışansız dükkânlar, Walmart’ın uygulamaya başladığı ve müşterilerinin mutlu olup olmadığını gözlemleyerek müşteri deneyimlerini iyileştirmeyi amaçladığı Yüz Tanıma Sistemi (Facial Recognition Camera), müşterilerine yeni deneyimler sunmaya çalışan markaların kullanmaya başladığı Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) sektörde yüzünü gösteren gelişmelerden birkaçı. Bu gelişmelerin dışında QR kod kullanımının da yaygınlaşacağı tahmin ediliyor. 

Öte yandan perakende sektöründe e-ticaretin trendleri arasında yer alan ve stoksuz satış olarak bilinen Dropshipping’e ilgi daha da artacak. Stok tutmak yerine, ürünlerin tedarikçinin deposundan müşteriye ulaşmasını sağlayan Dropshipping modelini kullanarak e-ticaret yapacak kişi ve marka sayısı artış gösterecek. Yöntemin tercih edilmesindeki en büyük etken ise maliyetten elde edilen kazanım olacak. 

Değişim her geçen gün artıyor 

Tüm dünyada dijital uygulamalar ve platformların günden güne yaygınlaşması sonucunda tüketici hedef kitlelerinde değişikliklerin olduğunu gözlemliyoruz. Bu durumdan ülkemiz ve perakende sektörü de etkilenecek. Bu yüzden küçük, orta ve büyük ölçekli perakende kuruluşları dijital dönüşüme yönelik atacağı adımları ve stratejileri belirlemeli, altyapı çalışmalarını ve yatırımlarını bu doğrultuda gerçekleştirmeli. Değişimin ve dönüşümün sürekliliğinin farkında olan ve tüm çalışma ile organizasyon biçimlerinde bu bağlamda adımlar atan perakende kuruluşları kazançlı çıkacak. Burada unutulmaması gereken en önemli nokta ise hem iş dünyasındaki hem de tüketici arketiplerindeki değişimin her geçen gün daha da arttığı. Perakende kuruluşları dijital dönüşümün getireceği tüm bu gelişmelere hazır olduklarını düşündüklerinde ve üst yönetimin tam anlamıyla desteğini aldıklarında adım atmaktan kaçınmamalı. 

Bu yazı www.marketingturkiye.com.tr sitesinde yer almıştır

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here