Nesnelerin interneti insanın dünyayı algılamasını nasıl değiştirecek? (Eğitim, sağlık, toplumsal yaşam)

Ulaşım ve iletişimin hiç durmadan hız kazandığı bir dönem içerisindeyiz. Teknolojinin bu denli ilerlemesinin olumlu birçok sonucu ile karşılaşıyoruz. Nesnelerin interneti ise insan yaşantısını büyük ölçüde değiştirerek teknolojinin bir getirisi olarak birçok olumlu durumu hayatlarımıza sokacak. Nesnelerin interneti ile artık zaman kavramı anlamını değiştirmeye başlayarak, en verimliye yönelme arzusunu ortaya çıkaracak. Artık toplumsal yaşamın ilerleyişinde günümüzde yaşanan sosyal sorunlar tamamen ortadan kalkabilecek ve insanların yön çizelgeleri daha akıcı ve kolay ilerlemeye başlayacak. Bu yüzden insanın dünyayı algılaması farklı bir boyut kazanarak, en iyisine, en hızlı şekilde ulaşabilme görüşü temel alınarak köklü bir değişimin başlangıcını görüyor olacağız.

Nesnelerin interneti, insanlık tarihinde üretim ilişkilerini nasıl etkiliyor, endüstri için ne anlam ifade ediyor, sanayiciler açısından nasıl bir değişim yaşanacak?

Nesnelerin interneti ev otomasyonu, lojistik, sağlık, tarım gibi alanlarda etkisini ve varlığını göstermekte. Üretim çeşitliliğinin sınır tanımadığı bu dönem içerisinde, nesnelerin interneti ile birlikte endüstri açısından birçok soruna cevap oluşacak şekilde üretim bandı çeşitlilik açısından hız kazanacak. Ulaşımda akıllı trafik kontrolü, sağlıkta uzaktan izleyebilme, endüstride akıllı denetleyiciler hayatımıza hızla giriyor. Yaşanan bu hızlı değişiklik ile birlikte üretim farklılığının artık bir zorunluluk olduğu algısı yerleştiğinden, sanayicilerin üretim sahasındaki etkinlik rolleri hız kazanmaya başlayacak.

Türkiye, nesnelerin interneti konusunda ne durumda? 

Türkiye’de artık sadece tüketen değil üreten toplum olma yönünde bir eğilim ve anlayış hakim. İş geliştirme, eğitim, sağlık, ulaşım ve endüstri alanlarında büyük yenilikler yapılıyor. Türkiye’deki büyük markalar ve üretim şirketleri nesnelerin interneti konusunda stratejik iş birlikleri yaparak bazı projeleri hayata geçirmeye başladı. Gerçek zamanlı aksiyon almaya ağırlık verilen çalışmalarla birlikte sensor konusu da büyük başlıklar arasında geçiyor. Genel anlamda bakacak olursak, Türkiye şu an için nesnelerin interneti gelişimine ayak uydurma ve gelişme konusunda emin adımlarla ilerliyor.

Kısaca kurumunuzu tanıtır mısınız? 

Bugün, dünya çapında bir ekonomiden, ticaretten, iş dünyasından, networkten bahsediyoruz. Dünya, dijital uygulamalara ve platformlara doğru inanılmaz bir hızla evriliyor. Büyük bir değişimden ve yenilenmeden söz ediyoruz. Klasik anlamdaki pazarlama araçlarının yerini dijitalleşme ile birlikte çok farklı uygulamalar alıyor. Mobil uygulamalar artık her yerde, her alanda karşımıza çıkıyor. Her gün yeni bir teknolojik platform doğuyor. Satış kanalları çeşitleniyor, alışveriş değişiyor. Artık nesnelerin internetinden, makinaların makinalarla konuştuğu bir dönemden söz ediyoruz. Bu süreçte Me Consultancy olarak, kurumların sahip oldukları verileri ve dijital altyapılarını daha sağlıklı hale getirerek, pazarlama, satış ve yönetim süreçlerini buna göre organize ediyor, kurumları geleceğe taşıyacak ve dijital dünyada referans şirket olmalarına, hedef kitlelerine dijital alanda doğrudan ulaşmalarına dönük tüm süreçleri tasarlıyor ve yönetiyoruz.

Nesnelerin interneti hangi aşamalardan geçerek bugünlere geldi ve yakın gelecekte nerede olacak?

Nesnelerin interneti kavramının aslında 20 yıllık bir geçmişi var. Kavramın asıl ismi ise “Internet of Things” yani IoT.  Kavram ilk olarak 1999 yılında ortaya çıktı ve MIT’nin Auto-ID Merkezi’nin kurucularından olan KevinAshton, IoT’un mucidi olarak kabul ediliyor. Bu dönemlerde nesnelerin interneti yalnızca internete bağlı birkaç üst sınıf aygıttan ibaretti. Bu durum zaman içerisinde büyük bir gelişim ve değişime uğramaya başladı ve artık televizyondan arabaya kadar her türlü cihazın internete bağlanabiliyor olması, çok normal bir durum olmaya başladı. Gelişimini 20 yıl gibi kısa bir sürede büyük yollar kat ederek tamamlayan nesnelerin interneti, gelecekte çok daha farklı noktalarda kendisini göstermeye başlayacak. Teknolojinin hızla yol aldığı bu dönem içerisinde aklımızın alamayacağı şeyleri uzaktan görmek, dinlemek, yorumlamak ve kontrol etmek mümkün bir hale gelecek.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here