Öncelikle ‘Dijital Dönüşüm’ ne demek, bize biraz anlatabilir misiniz?

Günümüzde fiziksel ile dijital deneyimleri harmanlayarak tüketiciye en doğru yoldan ve ölçümlenebilir şekilde ulaşılmasını sağlayan uygulamalar, birçok alanda hizmet vermeye başlayan makineler ve yazılımlar, diğer bir deyişle yapay zeka, cihazların cisim tanıma özelliği kullanılarak, sanal nesnelerin gerçek görüntülerin üzerine bindirilmesi olarak tanımlayabileceğimiz artırılmış gerçeklik, yapay zeka formlarının hayatlarımıza girmesi şeklinde tanımlayabileceğimiz chatbotslar gibi birçok unsurun oluşturduğu ve hem özel hem de iş hayatımızı doğrudan etkileyen bu evreni dijital dönüşüm olarak tanımlıyoruz. Dijital dönüşüm sadece teknolojik değişimler anlamına gelmiyor, aynı zamanda her alanda yenilikçi olabilmek anlamına geliyor. 

Son 10-15 yıl içerisinde yaşadığımız büyük değişim ve teknolojinin geldiği noktayı göz önüne aldığınızda, dijital dönüşüm iş ve özel yaşamımızın tamamını kapsayan bir alana yayılmış durumda. Ayrıca dijitalleşme süreci, dijital bireyi, çalışanı ve dijital tüketiciyi de yarattı diyebiliriz. Dönüşüm sonrasında artık teknolojiye adaptasyon sorunu yaşamayan, yenilikleri yakından takip eden, popüler yazılımlarını kullanabilen, aynı anda birden fazla olaya, sürece, markaya odaklanıp hızlıca sonuç bekleyen bireylerin sayısının her geçen gün arttığına tanık oluyoruz. 

İnşaat sektörü için dijital dönüşüm ne kadar önemli?

Kısaca değindiğimiz üzere, dijital dönüşüm sadece teknolojik değişimler anlamına gelmiyor, aynı zamanda her alanda yenilikçi olabilmek anlamına geliyor. Bu önemli bir nokta. Tüm bu gelişmelerin yaşandığı dijital evrenin dışında kalmanın inşaat sektöründe hizmet sunan şirketler için birçok noktada dezavantaj yaratacağı aşikar.

Çünkü geride bıraktığımız 15 yıllık süreçte öncelikle internetin, ardından internetin en çok vakit geçirilen alanlarından olan dijital dünyanın fikirlerimizi, alışkanlıklarımızı, çalışma biçimlerimizi, iş süreçlerini ve satın alma davranışlarımızı etkilediği yeni bir dönemin başladığına tanık olduk. Bu yeni dönemde, web dünyası ve sosyal ağlar aracılığıyla yakın çevremizi kısacası kendi iş çevremiz ve özel hayatımızla olan iletişimimizi dönüştürürken, tüketici ve çalışan kimliğimizle de kurumları, ürün ve hizmetleri şekillendirmeye başladık. Dijital dünyanın gelişimi ülkemizde birçok sektörü etkiledi ve dönüştürdü. Bu dönüşümden en çok etkilenen sektörlerin başında ise inşaat sektörü geliyor. Tüm bu gelişmeleri ve değişimleri dikkate aldığımızda dijital dönüşüm, inşaat sektörü açısından büyük önem taşıyor.

Türk inşaat sektörü dijital dönüşüme ne kadar hazır?

Dünya dijital uygulamalara ve platformlara doğru inanılmaz bir hızla evriliyor. Büyük bir değişimden ve yenilenmeden söz ediyoruz. Bu değişim, istesek de istemesek de Türkiye’yi de içine alıyor ve burada faaliyet gösteren şirketler dijital dönüşüm özelinde çeşitli adımlar atmaya başladılar. İş dünyasındaki insan kaynakları olmak üzere birçok departmanda yazılımlar ya da büyük yatırımlar yapılarak satın alınan programlara daha sık rastlıyoruz artık. Yeterli olmasa da, inşaat sektöründeki şirketler insan kaynakları, pazarlama, satış ve yönetim alanında sahip oldukları dijital altyapılarını daha sağlıklı hale getirerek, çalışma süreçlerini buna göre organize etmeye başladılar. Bu atılımların hız kazanması ve dijital dönüşümün yönetim süreçlerinin bir parçası haline gelmesi önem ve gereklilik arz ediyor.

Dünyada bu alandaki trendler neler ve Türkiye’ye yansımaları nasıl oluyor? 

Tüm dünyada öğrenmeye programlanmış yazılımların ve mobil kullanımının hızla artması, yaklaşık 2.5 milyar insanın aktif olarak kullandığı sosyal medya ağlarının çoğalması, nesnelerin interneti ve yapay zeka gibi teknolojilerdeki büyük yükselişi, dijital dünyada birçok şeyin yeniden şekillenmesine neden olacak. Gelecekte her şey daha da hızlanacak, tüm cihazlar daha küçük, hafif ve taşınabilir hale gelecek ve tüm bu gelişmeler inşaat sektörünü ve hedeflenen tüketicilerin satın alma davranışlarını dönüştürecek. Gelecekte her şey cep telefonları ve tabletlerden yapılacak.

İçinde olduğumuz Sanayi 4.0, insan kontrolünde kullanılan makinelerin yerini kendi başlarına çalışan, gittikçe kendi kendine öğrenen ve karar veren (yapay zekalı) makinelere, robotlara bırakmaya başladığı dönemi temsil ediyor. Dijital dönüşümü de içine alan Sanayi 4.0, genel hatlarıyla robotların üretimi tamamen devralması, yapay zekanın gelişimi, üç boyutlu yazıcılarla üretimin gerçekleşecek olması gibi birçok yeniliği kapsıyor. Süreçte, işçi gücünden teknoloji kontrolüne geçen sistemler ile makine kontrolü artacak. 3 boyutlu yazıcı ile inşaatlara başlanması, mimaride dijitalleşmenin ağırlık kazanması ve satılan evlerin 3 boyutlu maketlerle dijital gösterimi gibi gelişmelerde makine kontrol ağını destekler nitelikte olacak. Her geçen gün tehlike sınıfı yüksek işler insandan makinelere-robotlara geçecek. Tekrar eden işlere insan iş gücü talebi azalacak. Seri üretim, yerini daha az miktarlarda ve kişiye özel üretime bırakacak. İnşaat sektöründe çalışan insanlar dijital olarak birbirine bağlanarak, zor ve karmaşık işleri sanal ortamda paylaşacak, üretim süreçlerine kısa sürede geçerek, ortaklaşa üretecekler.

Ek olarak, sektör özelinde pazarlama da daha ayrıntılı hale gelecek. Anlık satın alma kararları, sorunları hemen çözmek için verilen kararlar, yeni şeyler denemek için verilen kararlar… Bunların yanı sıra her ay yeni bir gelişme, analiz, uygulama pazarlamayı ve dolayısıyla da sektörü dönüştürüyor. Unutmamalıyız ki, artık tüm sektörler her zamankinden daha farklı bir paradigmaya sahip.

Bir inşaat şirketi dijital dönüşüme nereden, nasıl başlamalı?

İnşaat şirketleri, dönüşümün getireceği değişimlere hazır olduklarını düşündükleri anda buna girişmeli ve üst yönetimin %100 desteğini almalıdır. Dijital dönüşüme başlarken öncelikle dijital stratejiler belirlenmeli, buna uygun teknolojik altyapı oluşturulmalı, gereken bölümlerde iş yapış şekilleri sadeleştirilmeli ve güvenlik ile ilgili maksimum düzeyde önlemler alınmalıdır. 

Burada IK departmanlarına da fazlasıyla iş düşüyor. Bu dönüşüme ayak uydurabilecek kişilerin işe alınması ve mevcut kadronun eğitimlerle gereken seviyeye getirilmesi, öncelikli konular olmalı ve çalışanlara her türlü destek verilmelidir. Bu sürecin hemen bir günde olmayacağı unutulmamalı, bu anlamda yaşanan deneyimler paylaşılmalı ve herkesten belirli dönemlerde geri bildirimler alınmalıdır. 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here