Dijital dönüşüm şirketler ve özellikle KOBİ’ler için neden önemli? Dijital kanallara yatırım yapmak, KOBİ’lerin markalaşma süreçlerini nasıl etkiliyor?

Son 10-15 yıl içerisinde yaşadığı büyük değişim ve teknolojinin geldiği noktayı göz önüne aldığınızda, dijital dönüşüm iş ve özel yaşamımızın tamamını kapsayan bir alana yayılmış durumda. Ayrıca dijitalleşme süreci, dijital bireyi, çalışanı ve dijital tüketiciyi de yarattı diyebiliriz. Dönüşüm sonrasında artık teknolojiye adaptasyon sorunu yaşamayan, yenilikleri yakından takip eden, popüler yazılımlarını kullanabilen, aynı anda birden fazla olaya, sürece, markaya odaklanıp hızlıca sonuç bekleyen kişiler çoğalıyor. 

Tüm bu gelişmeleri yan yana koyduğumuzda dijitalleşme artık kaçınılmaz bir süreç. İş hayatının tüm süreçlerine işlenen dijitalleşme tüm sektörleri, büyük ve küçük tüm firmaları etkileyecek. Özellikle de Türkiye ekonomisinin itici gücü olan ve son dönem verilerine göre ülkemizde işletmelerin yüzde 99,77’sini oluşturan KOBİ’ler. 

KOBİ’ler her ülkede olduğu gibi ülkemiz ekonomisinde de son derece önemli bir yere sahip. 4. Sanayi Devrimi ile başlayan dijital dönüşüm, sadece büyük firmaları etkilemeyeceğinden, dijitalleşme KOBİ’ler için tercih değil zorunluluk olacak.

zamanda her alanda yenilikçi olabilmek anlamına geliyor. Tüm bu gelişmelerin yaşandığı dijital İfade ettiğimiz üzere KOBİ’lerin markalaşma süreci ve hedef kitlelere doğru adımlarla ulaşmaları için dijital kanallara yatırım yapmak bir zorunluluk olmalı. Günümüzde fiziksel ile dijital deneyimleri harmanlayarak tüketiciye en doğru yoldan ve ölçümlenebilir şekilde ulaşılmasını sağlayacak uygulamalar, birçok alanda hizmet vermeye başlayan makineler ve yazılımlar, diğer bir deyişle yapay zeka, cihazların cisim tanıma özelliği kullanılarak, sanal nesnelerin gerçek görüntülerin üzerine bindirilmesi olarak tanımlayabileceğimiz artırılmış gerçeklik, yapay zeka formlarının hayatlarımıza girmesi şeklinde tanımlayabileceğimiz Chatbotslar ile bitcoin ve altcoin gibi sanal paralardan bahsediyoruz. Dijital dönüşüm sadece teknolojik değişimler yapmak anlamına gelmiyor, aynı evrenin dışında kalmanın KOBİ’ler için birçok noktada dezavantaj yaratacağı aşikar.

KOBİ’ler dijitalleşme sürecinde nasıl bir strateji izlemeli? 

KOBİ’ler, dönüşümün getireceği değişimlere hazır olduklarını düşündükleri anda buna girişmeli ve üst yönetimin %100 desteğini almalıdır. Dijital dönüşüme başlarken öncelikle dijital stratejiler belirlenmeli, buna uygun teknolojik altyapı oluşturulmalı, gereken bölümlerde iş yapış şekilleri sadeleştirilmeli ve güvenlik ile ilgili maksimum düzeyde önlemler alınmalıdır. Burada IK departmanlarına da fazlasıyla iş düşüyor.

Bu dönüşüme ayak uydurabilecek kişilerin işe alınması ve mevcut kadronun eğitimlerle gereken seviyeye getirilmesi, öncelikli konular olmalı ve çalışanlara her türlü desteğin verilmelidir. Bu sürecin hemen bir günde olmayacağı unutulmamalı, bu anlamda yaşanan deneyimlerin paylaşılması ve herkesten belirli dönemlerde geri bildirimler alınmalıdır. 

Türkiye’deki KOBİ’ler pazarlama faaliyetlerinde dijital yatırımlara sizce yeterli önemi veriyor mu? 

Dünya dijital uygulamalara ve platformlara doğru inanılmaz bir hızla evriliyor. Büyük bir değişimden ve yenilenmeden söz ediyoruz. Bu değişim, istesek de istemesek de Türkiye’yi de içine alıyor ve burada faaliyet gösteren KOBİ’ler dijital dönüşüm özelinde çeşitli adımlar atmaya başladılar. İş dünyasındaki insan kaynakları olmak üzere birçok departmanda yazılımlar ya da büyük yatırımlar yapılarak satın alınan programlara daha sık rastlıyoruz artık. Yeterli olmasa da, farklı sektörlerden birçok KOBİ insan kaynakları, pazarlama, satış ve yönetim alanında sahip oldukları dijital altyapılarını daha sağlıklı hale getirerek, çalışma süreçlerini buna göre organize etmeye başladılar. 

Markalaşma yolundaki KOBİ’ler ne gibi sıkıntılarla karşılaşıyorlar?

Marka yolculuğu KOBİ’lerin içinde bulundukları sektörlere ve temas ettikleri hedef kitlelere göre farklı dinamikleri barındırıyormuş gibi gözükebilir. Ancak marka olmak bir matematiğin sonucu ve bu matematiği doğru kuracak altyapının, insan kaynaklarının, yönetim süreçlerinin ve yatırımların birlikte organize olması ve yürütülmesi büyük önem taşıyor. Marka olmaya yolunda bu dinamiklerden birinin veya birkaçının eksik olması KOBİ’lerin yaşadıkları en önemli sorunlar durumunda. Ayrıca marka olmak içe dönük bir çalışmayı gerektirir. Algılanmak istenilen duruma uygun bir yapıyı hazırlamak, sahiplenmek ve buna uygun davranmak ön şarttır. KOBİ’lerin tüm bu dinamikleri bir potada toplamaya ve uzun markalaşma yolculuğunun bilincinde ve inancında olmaları gerekiyor.

Dijitalleşme konusunda gelecekte ne gibi gelişmeler olacak?

Tüm dünyada öğrenmeye programlanmış yazılımların ve mobil kullanımının hızla artması, yaklaşık 2.5 milyar insanın aktif olarak kullandığı sosyal medya ağlarının çoğalması, nesnelerin interneti ve yapay zeka gibi teknolojilerdeki büyük yükselişi, dijital dünyada birçok şeyin yeniden şekillenmesine neden olacak. Gelecekte her şey daha da hızlanacak, tüm cihazlar daha küçük, hafif ve taşınabilir hale gelecek ve tüm bu gelişmeler e-ticareti ve satın alma davranışlarımızı dönüştürecek. Gelecekte her şey cep telefonları ve tabletlerden yapılacak.

Ayrıca ofis ortamından paylaşımlı ofislere geçildiği, çalışanların toplantılarını ağırlıklı olarak online yapacağı, mobil olunduğundan mesafelerin anlamsızlaşacağı, ofisteki işlerin takibini kolaylaştıran yazılımların artacağı, 3D yazıcılar sayesinde ürünlerinizi yurtdışına göndermeden sadece yazılımı e-posta ile gönderip siparişlerin alınacağı, KOBİ’lerin çalışanlarını bir firmanın ofisine gönderip belli konularda eğitim aldırmak yerine “online eğitim paketleri” ile onların gelişimine katkıda bulunacağı, çok daha hızlı, paylaşımcı ve daha üretken bir dünya bizleri bekliyor. 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here