27 Nisan 1495 tarihinde Trabzon’da dünyaya gelen Kanuni Sultan Süleyman’ın babası Yavuz Sultan Selim, annesi ise Hafsa Hatun’dur. Yavuz Sultan Selim oğlu Kanuni Sultan Süleyman’ı titizlikle yetiştirmiştir. Çok iyi bir terbiye vermiş ve iyi bir eğitim almasını sağlamıştır. İlk eğitimini babaannesi ve annesinden almıştır. 7 yaşına geldiğinde tahsil görmesi için dedesi İkinci Bayezid’in yanına İstanbul’a gönderilmiştir. Burada Karakızoğlu Hayreddin Hızır Efendi, Şehzade Süleyman’a fen, tarih, din ve edebiyat dersleri almış, bunun yanında da savaş tekniklerini de öğrenmiştir.

15 yaşına gelene dek babasıyla kalan Süleyman, sancak istemiş ve kanunlar gereği önce Şarki Karahisar’a ardından Bolu’ya buradan da 1509 yılında Kefe Sancakbeyliği’ne tayin edilmiştir. Babasının 1512 yılında tahta geçmesinden sonra Şehzade Süleyman, İstanbul’a çağrılmış babası ile kardeşlerinin mücadelelerinde İstanbul’da kalmış ve Saruhan Sancakbeyliği’nden babasına vekalet etmiştir. Babasının vefat etmesinin ardından 25 yaşındayken 30 Eylül 1520 tarihinde Osmanlı tahtına geçmiştir.

Bir erkek kardeşi olmadığından dolayı çatışmasız bir şekilde tahta geçen Kanuni Sultan Süleyman, her daim kendinden emin, sürekli ciddi olan, azim ve irade sahibi bir padişah olmuştur. İşlerini aceleyle yapmayan, her şeyi geniş anlamda düşünen ve verdiği kararlarda dönmeyen biriydi. Bir iş için görevlendireceği kişiyi yeteneğine göre değerlendirir böyle görevlendirdi. Türk hakimiyetinin tepe noktasına ulaştığı Kanuni Sultan Süleyman devri, Kanuni Sultan Süleyman’ın Zigetvar Kuşatması sırasında 7 Eylül 1566 tarihinde 71 yaşında iken vefat etmesiyle sona ermiştir.

Kanuni Sultan Süleyman Avrupalıları Hayal Kırıklığına Uğrattı

“Kanuni” denilmesinin nedeni sanılanın aksine yeni kanunlar koymasından dolayı değil, var olan kanunları yazdırarak bunların uygulanması noktasında sıkı denetim uygulamasıdır. Adeletli olmasıyla tanınan bir padişah olan Kanuni Sultan Süleyman, Mısır’dan alınan verginin fazla olduğunu düşünmüş ardından yaptırdığı araştırmada oradaki halka zulüm yapıldığını öğrenmiştir. Bunun üzerine Mısır valisini değiştirmiştir. Babasının yaşamını yitirip Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta çıktığı sırada Osmanlı Devleti dünyanın en güçlü ve en zengin devletiydi. Kanuni Sultan Süleyman’ın padişah olmasıyla Osmanlı Devleti’nin tüm bu güç ve zenginliği kaybedeceğini düşünen Avrupalılar, “Aslan öldü, yerine kuzu geçti” diyerek seviniyordu. Fakat, Kanuni Sultan Süleyman çok geçmeden Avrupalıları hayal kırıklığına uğrattı.

İç İsyanları Başarıyla Bastırdı

Kanuni Sultan Süleyman, tahta geçmesinin ardından bazı iç isyanlarla karşılaşmıştır. Mısır’ın fethinden sonra babasının Şam’a vali olarak görevlendirdiği Canbirdi Gazeli’nin öncülük ettiği isyan uğraştığı ilk isyandır. Canbirdi Gazeli’nin bu isyanı çıkarmasındaki amacı Memlük Devleti’ni tekrar kurmaktı. Gazeli, Ocak 1521’de Dulkadiroğulları’ndan olan Şehsuvaroğlu Ali Bey’in komutasında bulunan Osmanlı kuvvetlerince bozguna uğratılıp yakalanmış ve ardından idam edilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman, bu isyandan birkaç yıl sonra Mısır’da kendisinin sadrazam olması gerektiğini ileri süren Ahmet Paşa, vergi sistemini eleştirerek 1527 yılında ayaklanan Baba Zünnun ve Safeviler’in destek vermesiyle Anadolu’da ortaya çıkan Kalender Çelebi isyanlarıyla uğraştı. Tüm bu isyanlar Osmanlı kuvvetleri tarafından başarıyla bastırılmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman padişahlığı süresince; Belgrad’ın fethedilmesi, hem Fransa hem de Fransa kralı Fransuva’nın kurtarılması Mohaç Savaşı’nı kazanılması, Viyana Kuşatması’nın gerçekleştirilmesi, Macaristan seferlerinin düzenlenmesi, bu seferler sırasında pek çok şehir, kasaba ve kalenin fethedilmesi ve Zigetvar Kalesi’nin kuşatılması gibi pek çok başarıya imza atılmıştır. Bu başarılar arsında; Azerbaycan, Hamedan ve Tebriz’in istila edilmesi, Bağdat’ın alınması, Nahçıvan, Revan ve Karabağ’ın alınması, Osmanlı ve İran arasında gerçekleşen ilk resmi anlaşma özelliğini taşıyan Amasya Antlaşması’nın yapılması, bu antlaşmayla Yavuz Sultan Selim zamanından beri süren İran sorunun çözülmesi, Rodos’un fethedilmesi, Cezayir’in Osmanlı topraklarına katılması, Preveze Deniz Zaferi elde edilerek Akdeniz’in Türk Gölü haline gelmesi, Trablusgarb’ın alınması, Cerbe Deniz Savaşı’nda elde edilen zaferle Cerbe’nin Osmanlı’ya geçmesi, Malta ve Hint seferleri düzenlenmesi, Yemen, Sudan sahilleri, Habeşistan ve Eritre’nin Osmanlı topraklarına katılması da Kanuni Sultan Süleyman devrinde gerçekleşen önemli başarılar arasında yer almaktadır.

Kaynak 1: Sabah

Kaynak 2: Anadolu Ajansı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here